Przejdź do treści

Zaburzenia lękowe: przyczyny, objawy, leczenie

  • Emocje
woman covering her face with blanket

Zaburzenia lękowe to jedne z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczą one około 10% populacji. Choć lęk jest naturalną reakcją organizmu na stresujące sytuacje, to kiedy staje się nadmierny i nieproporcjonalny do rzeczywistego zagrożenia, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W tym artykule omówimy przyczyny i objawy zaburzeń lękowych oraz metody ich leczenia.

Zaburzenia lękowe: co to jest?

Zaburzenia lękowe to rodzaj zaburzeń psychicznych charakteryzujących się nadmiernym, nieuzasadnionym lękiem oraz objawami somatycznymi, takimi jak przyspieszone bicie serca, pocenie się, drżenie, bóle brzucha czy problemy z oddychaniem. Do najczęściej występujących zaburzeń lękowych zaliczamy: zaburzenia lękowe uogólnione, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, stany lękowe związane z traumą oraz zespół stresu pourazowego.

Przyczyny i objawy zaburzeń lękowych

Przyczyny zaburzeń lękowych są złożone i wynikają z interakcji różnych czynników, takich jak genetyka, środowisko, stres czy traumatyczne doświadczenia. Objawy zaburzeń lękowych to przede wszystkim: silny lęk lub niepokój, trudności w koncentracji, problemy z zasypianiem i utrzymaniem snu, nadmierne pocenie się, drżenie lub drgawki, bóle brzucha, nudności, wymioty czy problemy z oddychaniem.

Leczenie zaburzeń lękowych: terapie i metody

Leczenie zaburzeń lękowych opiera się na dwóch podstawowych formach terapii: farmakologicznej i psychologicznej. Farmakoterapia obejmuje stosowanie leków przeciwdepresyjnych, anksjolityków oraz beta-blokerów. Terapia psychologiczna dzieli się na kilka metod, m.in. terapię poznawczo-behawioralną, psychodynamiczną, interpersonalną oraz terapię poznawczo-analityczną.

Terapia poznawczo-behawioralna to najczęściej stosowana metoda leczenia zaburzeń lękowych. Polega na zmianie myślenia i zachowania pacjenta poprzez pozytywne wzmocnienie pożądanych zachowań i modyfikację tych, które są szkodliwe. Terapia psychodynamiczna skupia się na ujawnianiu i rozumieniu wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, które wpływają na stan pacjenta. Terapia interpersonalna skupia się na relacjach międzyludzkich pacjenta i ich wpływie na jego stan emocjonalny. Terapia poznawczo-analityczna łączy elementy terapii poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej.

Oprócz terapii farmakologicznej i psychologicznej istnieją także inne metody, które mogą pomóc w leczeniu zaburzeń lękowych. Do nich zaliczamy: trening relaksacji, terapię grupową, hipnoterapię, akupunkturę czy jogę.

Ważnym elementem leczenia zaburzeń lękowych jest także dbanie o zdrowy styl życia, takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, unikanie używek oraz dbanie o dobrą jakość snu.

Podsumowanie

Zaburzenia lękowe to poważne zaburzenia psychiczne, które dotykają dużej liczby ludzi. Przyczyny zaburzeń lękowych są złożone i wynikają z interakcji różnych czynników. Objawy zaburzeń lękowych to przede wszystkim: silny lęk lub niepokój, trudności w koncentracji, problemy z zasypianiem i utrzymaniem snu, nadmierne pocenie się, drżenie lub drgawki, bóle brzucha, nudności, wymioty czy problemy z oddychaniem. Leczenie zaburzeń lękowych opiera się na dwóch podstawowych formach terapii: farmakologicznej i psychologicznej.

61